Tuesday, October 17, 2017

Tagung in Leipzig "Namen und Berufe"


Am Freitag und Samstag findet unsere Tagung "NAMEN UND BERUFE" an der UNIVERSITÄT LEIPZIG statt. Interessierte sind herzlich eingeladen.Mehr Informationen und das Programm gibt es hier:http://www.onomastikblog.de/fileadmin/nbs/neuerscheinungen/Programm.pdf

Auf der Grafik seht ihr die Hauptgruppen von Berufsnamen.

Habt ihr auch einen Berufsnamen als Familiennamen? Und zu welcher Gruppe gehört er?


Monday, October 16, 2017

"The functions of characters’ proper names in a novel" by M. Gibka

Amazon

Today, I present to you the new book "The functions of characters’ proper names in a novel. A theoretical approach and its application" by Martyna Gibka.

 • File Size: 4446 KB
 • Publication Date: October 14, 2017
 • Sold by: Amazon Digital Services LLC
 • Language: English
 • ASIN: B076GQH59H

This book addresses the issue of functions of literary proper names. The main aim is to present and organise the state of the research and propose a new methodological approach to the matter. The main issues that are addressed in this thesis include: the functions of literary proper names that have been identified and defined and the methods on which their identification was based; a theoretical approach to the discussed issue that allows a complete and coherent analysis; an application of the new approach that shows its applicability. The proposed approach is named "The Theory of Two Acts" as it is based on the act of naming and the act of using the name. After discussing all aspects of the theoretical approach, three novels: "Waterland" by Graham Swift, "The Amazing Maurice and his Educated Rodents" by Terry Pratchett and "The Silkworm" by Robert Galbraith are analysed to show how the theory should be applied. These particular books were chosen not only because they include different amounts of fictional worlds, but also because these works present the reader with sets of names that fascinate, amuse and move. If you study names or if you like reading novels and while doing so you notice characters' proper names, this book is for you.

Saturday, October 14, 2017

Noms / Revista de la Societat d’Onomàstica (7 | 2017)

NOMS

La revista Noms és el canal de comunicació dels socis i sòcies de la Societat d’Onomàstica, pel qual circularan materials onomàstics del seu interès. Per aconseguir que la revista sigui una eina d’informació, difusió i participació bona i útil ens calen col·aboradors. Els socis són els creadors i els receptors dels continguts, amplis i diversos, que inclouen la teoria, la metodologia o el treball de camp en onomàstica o que provenen del resultat dels seus estudis, de les seves investigacions o dels seus coneixements. Són materials que, en forma d’article, posen a disposició dels lectors. Igualment, cal que hi hagi socis que redactin ressenyes, crítiques o notes de les publicacions onomàstiques (llibres o articles); socis que proporcionin les novetats bibliogràfiques, escrits o informacions (notícies, polèmiques o textos apareguts en la premsa) sobre activitats onomàstiques (congressos, jornades, cursos, conferències, presentacions de llibres, debats o exposicions), tesis, treballs acadèmics, treballs de recerca de batxillerat, documents d’arxiu o imatges amb valor onomàstic.
El nostre desig és publicar i difondre els continguts que abracin tants aspectes relacionats amb l’onomàstica i amb les ciències que li donen cobertura com sigui possible. És per això que fem una crida a la participació. Ens podeu fer arribar les vostres col·aboracions i propostes a revista@onomastica.cat. Qualsevol contribució serà benvinguda.
Noms és una revista de divulgació de la Societat d’Onomàstica
ISSN 2385-5177
DL B 26184-2014
Equip de redacció: Santi Arbós, Òscar Bagur, Jesús Bernat, Ventura Castellvell i Albert Turull
Coordinador: Ventura Castellvell i Albert Turull
Disseny i producció: Quadratí
Envieu les vostres aportacions a revista@onomastica.cat.

XVI Международная конференция «Ономастика Поволжья»

Ономастика Поволжья

Приветствуем участников XVI Международной научной конференции «Ономастика Поволжья», посвященной 50-летнему юбилею первой конференции «Ономастика Поволжья» (Ульяновск, 1967) и памяти ее организатора – В.А. Никонова, одного из основателей советской ономастической науки, уроженца Симбирска. Конференция состоялась с 20 по 23 сентября 2017 года в г. Ульяновске на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова».1-я конференция «Ономастика Поволжья» прошла в Ульяновске, родном городе В.А. Никонова, 18-22 сентября 1967 г. Организаторами выступили Институт этнографии АН СССР, Институт языкознания АН СССР и Ульяновский педагогический институт им. И.Н. Ульянова. В конференции приняли участие свыше 80 ученых и практических работников.
Юбилейная 16-я конференция снова проходит в Ульяновске на базе Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова. 

В рамках конференции предполагается обсуждение широкого круга вопросов, связанных с различными аспектами изучения имени собственного: • теория и методология ономастических исследований;
 • общая топонимика;
 • поволжская топонимика, микротопонимика и урбанонимика;
 • антропонимика и этнонимика;
 • зоонимика;
 • теонимы и мифонимы в поволжских этнокультурах;
 • городское онимическое пространство;
 • ономастическая периферия и апеллятивно-ономастическое пограничье;
 • имя собственное в межъязыковом контексте;
 • символика имени собственного;
 • литературная и фольклорная ономастика;
 • имя собственное в детской речи;
 • языковая игра в ономастическом пространстве;
 • ономастика и ономастическое краеведение в школе и вузе.

   

Friday, October 13, 2017

Lugo: X Xornada de Literatura de Tradición Oral. Palabras con memoria: topónimos, ditos, frases, nomes… con historia

Link

X Xornada de Literatura de Tradición Oral. Palabras con memoria: topónimos, ditos, frases, nomes… con historia, que terá lugar o 21 de outubro, é unha actividade da AELG, co apoio da Deputación Provincial de Lugo e a colaboración da Asociación Sócio-Pedagóxica Galega.
Somos singulares porque cadaquén temos reservado en exclusiva un nome e uns apelidos; sabemos onde andamos e vivimos, o lugar que ocupamos no universo, porque pisamos territorios nomeados. Relacionámonos case exclusivamente con palabras que son consecuencia de ideas, pensamentos e accións verbalizábeis. Moitas veces este vivir acelerado fai que, sen decatarnos, esquezamos, que borremos da memoria a música de moitas das palabras que foron arrolo no berce das nosas vidas.
Para recuperar e actualizar esa memoria, nesta décima edición da Xornada de Literatura de Tradición Oral –da man de coñecidas/os especialistas en toponimia, onomástica, lexicografía ou fraseoloxía–, decidimos evocar a memoria das palabras que, tanto se as usamos coma se non, aínda están impresas no noso mapa emocional. Porque unha parte decisiva da nosa persoal e particular historia está rexistrada na alma das palabras.
Hai dúas modalidades de inscrición, ambas gratuítas e ambas até o 19 de outubro de 2017 (inclusive):
– 1. O profesorado do ensino non universitario e futuros/as ensinantes do ensino non universitario que teñan interese no título homologado pola Consellaría de Educación (8 horas), deben inscribirse na web da AS-PG: http://www.as-pg.gal/Xestion/Curso/EncontrarCursos.do?identifierType=CURSO_ID&identifier=411.
– 2. Aquelas persoas que non se atopen entre as destinatarias poderán asistir á xornada e, anotándose previamente en oficina@aelg.org, recibir un diploma de asistencia emitido pola AELG. Indicarase na mensaxe o nome completo e o número do documento de identidade.
A matrícula é preferente para Socias-os da AELG e da AS-PG.
A entrada é libre.
Con esta iniciativa da súa Sección de Literatura de Tradición Oral, a Asociación quere dar continuidade a unha colaboración coa Deputación de Lugo que pretende darlle a importancia que merece a esta parte fundamental da literatura e que axuda a converter a capital lucense nun referente neste ámbito. A xornada será o sábado 21 de outubro de 2017 e terá lugar no Salón de Actos da Deputación de Lugo.
Contaremos coas/cos relatoras/es Xulia Marqués Valea, Gonzalo Navaza, Isidro Novo, Mª Rosario Soto Arias, e mais cun faladoiro con Xesús Antón Gulías (investigador), Marcos Escudero, Xabier Quijada e Faustino Santiago Lema (canteiros), no seguinte programa:
10:15 Recepción, entrega de material e inauguración
10:30-11:30 Conferencia
Os sinais de identidade na tradición oral: breve achegamento dende o sistema antroponímico galego
11:30-12:30 Conferencia
Orfanato para ágrafas: Palabras ao ventimperio
12:30-14:00 Mesa redonda
Saber o seu nome sen perder a súa voz
Xulia Marqués Valea e Isidro Novo.
Coordina: Antonio Reigosa
16:00-17:00 Conferencia
Presenza de valores antropolóxicos, etnográficos e míticos na fraseoloxía
17:00-18:00 Conferencia
Toponimia e lendas
18:00-19:30  Mesa redonda
O abecé do noso ADN simbólico-cultural
Mª Rosario Soto Arias e Gonzalo Navaza.
Coordina: Isidro Novo
19.30-20.30 Sesión práctica
Palabras con misterio: O Latín dos canteiros
Faladoiro con Xesús Antón Gulías (investigador), Marcos Escudero, Xabier Quijada e Faustino Santiago Lema (canteiros).

Obxectivos
 • Achegar ao profesorado coñecementos para o seu traballo na aula en relacion coa cultura popular tradicional.
 • Facilitar un foro de reflexión útil ao profesorado para comprender os valores da nosa cultura tradicional.
 • Incidir en prácticas e coñecementos que posibiliten o desenvolvemento de habilidades cognitivas en relación coa cultura popular.
Contidos
 • As Palabras con Memoria na Literatura de Tradición Oral (palabras esquecidas, toponimia relacionada coa mitoloxía popular, antropónimos, hidrónimos….)
 • Busca e identificación das Palabras con Memoria.
 • Explotación didáctica transversal das Palabras con Memoria, con especial incidencia nos contidos de Literatura de Tradición Oral.

Thursday, October 12, 2017

«ОНОМАСТИКА ПОВОЛЖЬЯ»: 50 ЛЕТ

Арзамас сегодняНовые, самые приятные впечатления остались у доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка и литературы Арзамасского филиала ННГУ Л.А.Климковой от участия в работе XVI Международной научной конференция «Ономастика Поволжья», принявшей эстафету от XV-й, арзамасской, проходившей в нашем вузе в 2016 году.
     Научное мероприятие проводилось с 20 по 23 сентября в рамках празднования 85-летия Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова и посвящалось 50-летию первой Поволжской ономастической конференции, состоявшейся, кстати, тоже в Ульяновске 18-22 сентября 1967 года, а также памяти её организатора известного русского ученого В.А. Никонова.
    Всего заявилось 250 человек из 16 стран и 40 городов Российской Федерации: 60 докторов наук, 120 кандидатов наук, а также преподаватели вузов, учителя школ, студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, учащиеся школ. Традиционно были представлены не только республиканские, краевые и областные столицы, но и районные центры, малые города и села России.
    - Программа Конференции была чрезвычайно насыщенной и интересной, - рассказывает Людмила Алексеевна. – В неё вошло и открытие кафедры ЮНЕСКО «Титульные языки в межкультурном образовательном пространстве» (именно под её эгидой была проведена Конференция), именной аудитории В.А. Никонова, книжной выставки «В мире имен и названий», Международный фестиваль языков и культур «Много народов – один мир».      Состоялись три пленарных заседания, 11 секционных (утренние и вечерние), два круглых стола «Актуальные проблемы исследования и лексикографирования собственных имен (заседание посвящено памяти Владимира Андреевича Никонова)» и «Симбирск и симбиряне в культуре России», где участвовали представители разных научных дисциплин: филологи (лингвисты и литературоведы), историки, географы, культурологи.
    Особый интерес у студентов вызвал мастер-класс «Лингвострановедческий словарь «Россия»: приемы использования в образовательном процессе», организованный кандидатом филологических наук, доцентом Е.Г. Ростовой, сотрудником Проектной научно-исследовательской лаборатории инновационных средств обучения Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина (Москва).

    В Центре внимания находились проблемы теории и методологии ономастических исследований, антропонимики, топонимики (в том числе микротопонимики и урбанонимики), литературной, фольклорной и переводческой ономастики, вопросы изучения ономастической периферии и ономастического пограничья, педагогические аспекты ономастики, другие направления ономастических исследований.
    Профессор Л.А. Климкова руководила работой секции «Ономастическая периферия и апеллятивно-ономастическое пограничье» и выступила с докладом, подготовленным совместно со студенткой 5 курса К.В. Тиняевой «Онимоиды в речи арзамасских студентов» и с воспоминаниями о конференциях «Ономастика Поволжья», их инициаторе В.А. Никонове – «Полвека в пути…», руководила круглым столом «Актуальные проблемы исследования и лексикографирования собственных имен», в том числе в обсуждении проекта (совместно с А.В. Гузновой) «Микроантропонимический словарь Нижегородской области (Окско-Волжско-Сурское междуречье)».
    К началу Конференции вышли в свет двухтомный сборник материалов «Ономастика Поволжья»-16 и юбилейное издание «Из истории конференции», куда вошли воспоминания о В.А. Никонове, заметки участников конференций, исторические фотодокументы, библиографичесий указатель авторов и материалов, опубликованных во всех сборниках конференций «Ономастика Поволжья», подготовленный Р.В. Разумовым (науч. ред. В.И. Супрун).     Насыщенной была культурная программа конференции: экскурсии по городу (Прогулка по Венцу), в историко-мемориальный заповедник «Родина В.И. Ленина», историко-мемориальный центр-музей И.А. Гончарова, поездки в с. Прислониху, мемориально-документальный музей народного художника СССР А.А. Пластова, р.п. Языково, музей-усадьбу дворян Языковых.

                                                                                                 В.Ерышев

Wednesday, October 11, 2017

New Zealand wasp named after Harry Potter character Lucius Malfoy

The Telegraph

Anative wasp in New Zealand has been named "Lusius malfoyi" to highlight that the insects - like the character in the Harry Potter series - are not all harmful and can be “redeemed”.
Tom Saunders, a researcher at  the University of Auckland, said he wanted to show that the wasp, which he named after the Lucius Malfoy character in the JK Rowling books, is not as evil as its reputation suggests.
“I used the name Lusius malfoyi because Malfoy is a character in the books with a bad reputation who is ultimately redeemed and I’m trying to redeem the reputation of our native wasps,” said Mr Saunders.
Despite the insect’s fearsome reputation, New Zealand’s 3,000 species of native parasitoid wasps  do not sting and do not live in colonies.
In the Harry Potter books, Lucius Malfoy, the father of Draco Malfoy, is portrayed as a villain but eventually abandons the evil Dark Lord, Voldemort.
Mr Saunders noted that the newly-described wasp does have some unsavoury qualities. Its “gruesome” reproductive technique involves injecting eggs into the body of a caterpillar, which slowly dies as the larvae feeds inside the host’s body.
New Zealand is believed to be losing some of its native wasp species, which can help to control pests. Mr Saunders hopes his research will assist with introducing a parasitoid wasp to control the brown marmorated stink bug. “The stink bug has recently been classified as a top environmental threat by the ministry for primary industries and real effort is being made to keep it out of the country,” he said. “Where it has spread, in places like Europe and North America, it is causing real destruction and economic cost.” An article on the new species of Lusius wasp has been published in the journal New Zealand Entomologist.

Tuesday, October 10, 2017

Състояние и проблеми на българската ономастика. Том 14

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Състояние и проблеми на българската ономастика. Том 14 
Сборник 

Автор(и):  

ISBN978-619-208-057-0 
Излязла от печат:  05.10.2017 г. 
Брой страници:  560 
Цена:  6 лв.

Съдържание:

I. ДОКЛАДИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА
I.1. ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ
Тодор Балкански — Булгаризми. Тезаурус............................. ....11
Людвиг Селимски — Из загадките на българските фамилни
    имена.................................................................................... ....22
I.2. АНТРОПОНИМИЯ
Марияна Парзулова — Фамилните имена на българите —
отражение на историята на езика и живота на народа ни.....41
Стойно Спасов — Най-разпространените фамилни имена
    в Полша. Статистически и лингвистични наблюдения .......51
Румен Петков — Именуването на българите в
административното право в периода XIX в. —
първата половина на ХХ в. ............................................... ....68
Anca-Maria Bercaru — Traditional compound feminine names
in the Serbian anthroponymy................................................ ....80
Татьяна Рацен — Коннотация личных имен собственных..........91
Стела Монева — Перикъл: име и прозвища........................... ....96
Silvia Pitiriciu — Anthroponymes d’origine dans la langue
en Roumaine. Interpretations sйmantiques.  ......................... ..106
Надежда Гайдаржи – Фамилните и уличните имена 
на гр. Твърдица, Република Молдова ..........................................112
Татьяна Трощинская-Степушина — Категория безымянности 
как способ именования персонажей в художественном
тексте................................................................................. ..121
Рада Левкова – Новото поколение и ономастиката:
    отношението на  деца в училищна възраст към личните
    имена................................................................................... ..130
Пело Михайлов — Женското име Енгелсина
в българската антропонимия ..................................................143
Miroslav Кazík — Ћivй osobnй menб v triede ћenatych muћov
   v sъљi ..............................................................................................157_
Мирослава Мамич —  Лингвокультурная коннотация
имени собственного в женском журнале .................................172
Васил Кондов — И все пак кой е Кърджали:
“булгар” или сърбин?.................................................................180
Оливия Богуш, Евелина Мьодуховска — Новые тенденции 
в транскрипции и транслитерации имен и фамилий
в польском, русском и других языках.......................................185
I.3. ТОПОНИМИЯ
Carmen Banюa — Legenda toponimicг. Mecanismele creaюiei .............191
Вiктор Шульгач — Украiнськое Багорман i етимологiчне 
гнiздо з коренeм *Gъrm (на матерiалi антропонiмiї) .............199
Димитър Маринов – Движение на населението в
Северното Причерноморие (Варненско и Добричко).
Езиковоархеологически прочит ....................................................215
Анка Стоилова — Български топоними в арабски ръкописи
от фонда на НБКМ ...................................................................226
Светослав Вербич — Болгарська гiдронiмiя Нижньої
Надднiстрянщини i прилеглих территорiй
(структурно-семантичний аспект) ..........................................244
Маргарита Николова — Топоними, свързани с българите
кучи/кучани/кочани .....................................................................256
Кирил Цанков — Ойконимът Търговище в балкански
   контекст .......................................................................................272
Александр Шапошников — Историческая топонимия 
провинции Европа. Етимология и топография.....................278
Ангел Попов — Академията в Разград.........................................302
I.4. ЕТИМОЛОГИЯ И ОНОМАСТИКА
Боряна Михайлова — Соматизмът череп в българската
народна географска терминология и топонимия............ 307
Мариана Белнейска-Георгиева – Спелеонимията като
неразработен дял на българската ономастика ....................320
Ольга Ларионова — Метафорические модели родства
с ономастическим компонентом в русской загадке ...............331
Мария Манева — Съвременни проявления на ономастиката
в пресата след приемането на България в Европейския
съюз...............................................................................................345
Наталья Кочнева — Свет и цвет в литературном
     ономастиконе Владислава Крапивина ....................................356
Катя Исса —  Знаковата роля на назоваването по
вертикалата на българското езиково пространство.........363
Elena Camelia Zăbavă — Contribuюia  ligvistului Georghe 
Bolocan la dezvoltarea onomasticii romвneюti ...............................379
Хасан Якуб Хасан — За етимологията на няколко изчезнали
еклезионима .................................................................................386
Ирина Ильченко — Хрононiми в художнiй системi роману
П. Загребельного “ДИВО”.........................................................403
Ева Ковачева — Кэсйпт и неговите еквиваленти като
обозначение за Бог в елинистическо-римското
обкръжение на Християнството .............................................414
Mirosława  Świtała-Cheda — Zoonimy w њwietle aktu
    onimicznego....................................................................................424
Aleksandra Niewiara — Mуwienie o własnym paсstwie. Polskie
   i europejskie etatonimy – tradycia i zjawiska wspуlczesne............437
Валентина Байкова – Имена онежских былин и “Калевалы”
как источники изучения истории языка и этнической
культуры........................................................................................455
Димитър Маринов – Агроними в българската топонимия
на Бесарабия, мотивирани от имена на сортове лозя.............461

II. ГОДИШНИНИ 
Людвиг Селимски – Доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова –
творец и организатор на полето на българската
ономастика ........................................................................ 467
Кирил Цанков – Проф. Балкански в българската ономастична
    наука...............................................................................................503
Наталья Колесник – IN MEMORIAM. Професор, доктор
     фiлологiчних наук Дмитро Бучко (8.11.1937 – 11.2.2014)........524

III. РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
Людвиг Селимски – Рецензия. Евгений С. Отин, Гидронимия
    Дона................................................................................................533
Рада Левкова – Рецензия. Марияна Парзулова, Тодор Балкански.
Именуването на българите през XX–XXI век.
Енциклопедичен справочник........................................................540
Нено Неделчев – Рецензия. Марияна Парзулова. Именуването
на българите. Енциклопедия........................................................543
Рада Левкова – Рецензия. Анна Михина. Антропонимия
болгарской диаспоры Северного Приазовья ...............................551
Боряна Емилиянова – Анотация. Речник на народните
    географски термини в румънския език........................................557